top of page

Integritetspolicy

Kontaktuppgifter till er som uppdragsgivare, kundkontakt eller samarbetspartner kan sparas i administrativt syfte. Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka nyheter och erbjudanden. Uppgifterna kommer aldrig att delges till tredje part utan ert samtycke. Ni kan när som helst begära att få se de uppgifter som berör er. Ni är också i full rätt att kräva att samtlig data som berör er raderas.

bottom of page